WebArchiv - archiv českého webu

2. NEDĚLE PO VELIKONOCÍCH (MISERICORDIAS DOMINI)

 

 

Hospodinova milosrdenství je plná země. Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem. Aleluja! (Žalm 66, 1-2)

První čtení z Písma: Skutky 2, 14a.36-41

Tužby velikonoční (II):

 2. Za dar osvícení, abychom moudrost Boží v Kristu Ježíši vírou přijímali a zalíbení v ní nalézali, modleme se k Hospodinu.

 3. Za dar síly, abychom sladké jho zákona Kristova na sebe ochotně brali a věrně až do konce nesli, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Nebeský Otče, tvůj Syn se dal poznat svým učedníkům v lámání chleba. Otevři oči naší víry, abychom ho viděli v celém jeho díle vykoupení! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení z Písma: 1. Petrův 1, 17-23

Evangelium: Lukáš 24, 13-35 Verš k obětování: Žalm 63, 1

Verš k požehnání: Lukáš 24, 35

Modlitba k požehnání:

 Nebeský Otče, od tebe jsme dostali milost nového života. Dej, ať jsme stále vděční za tento tvůj dar! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 Vhodné písně: 251, 252, 254, 257, 303, 307Markéta Černá publikováno: 17.04.2023 09:51 zobrazeno: 39x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus