WebArchiv - archiv českého webu

Kontakty

Diecézní rada Bratislava

Jozefská 8
811 06 Bratislava 1, (Slovenská republika)

Mgr. Elena Hajasová

Eva Némethová, mzdová ekonomka


Email: ccsh@centrum.sk

webové stránky: http://cirkev-ceskoslovenska-husitska6.webnode.sk/

 

Biskup: ThDr. Jan Hradil, Th.D.

místopředseda DR: Dr. Jiří Balajka, DrSc.

Duchovní a kazatelé z povolání

PaeDr. Libor Klenovský, PhD. (ext.), Jiří Vohryzka (ext.) - Vídeň

Členové DR

Ing. Jiří Balajka, DrSc., Viera Pašteková, PaedDr. Libor Klenovský, PhD., RNDr. Vlastizdar Vágenknecht, Ing. Vladimír Petratur, CSc, Ing. Ivan Šembera, PhD., ThMgr. Rastislav Mišura, Ing. Jan Koláček, kpt. ThMgr. Milan Graus, Mgr. Ĺudmila Hladká, JUDr. Marta Šteffeková, JUDr. Tatiana Hurtíková, Ján Požgay, Mgr. Tomáš Klenovský, Mgr. Peter Mojžišík, Doc. PhDr. Jaroslav Stahl, Ph.D.

Diecézní revizní finanční výbor

Miloslava Podhorná – vedoucí finančního výboru, JUDr. Marta Šteffeková, Ing. Eva Klenovská

Právní rada

Církevní kárný výbor

Mgr. Radek Zapletal

Církevní revizní finanční výbor

Karel Potoček

Církevní zastupitelstvo

ThDr. Jan Hradil, Th.D., biskup, Ing. Jiří Balajka, DrSc., Mgr. Radek Zapletal

Diecézní stavební výbor

ThDr. Jan Hradil, Th.D., biskup, Ing. Jan Koláček, předseda, Ing. Vladimír Petratur, CSc. Ing. Božena Marková, Ing. Veronika Vágenknechtová, Ing. Ivan Šembera, PhD., arch. Daniel Géč, akad. sochař Stanislav Mikuš


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus