WebArchiv - archiv českého webu

Rejstřík evidovaných právnických osob MK ČR

08.02.2017

Informace k výpisům z Rejstříku 

Výpisy z Rejstříku evidovaných právnických osob MK ČR

Při změně statutárního zástupce zašlete své diecézní radě žádost o změnu s uvedením funkce, jména a příjmení, rodného čísla a adresy trvalého pobytu (dle občanského průkazu).

Upozorňujeme znovu na nutnost hlášení změny trvalého pobytu u všech statutárních zástupců náboženské obce, diecéze nebo jiné církevní právnické osoby IV. odboru úřadu ústřední rady, aby mohla být provedena v Rejstříku evidovaných právnických osob MK ČR. Změnu můžete nahlásit mailem (personalistika@ccsh.cz) nebo dopisem.

Potřebujete-li aktuální výpis z rejstříku beze změn, požádejte o jeho vystavení dopisem zaslaným na adresu Ministerstvo kultury, Odbor církví, Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1-Malá Strana. V dopise uveďte identifikační číslo náboženské obce, adresu, na kterou má být výpis zaslán a přiložte kolek v hodnotě Kč 50,-.Jitka Wendlíková publikováno: 08.02.2017 10:41 zobrazeno: 2408x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus